Farské oznamy zo 14. nedele v Cezročnom období – 9. 7. 2023

• Zápis úmyslov na svätú omšu v celej farnosti – možno nahlásiť počas týždňa po Sv. omši kňazovi.

• Ohlášky Nacina Ves – Sviatosť manželstva chú prijať: Denis Chvostaľ, syn rodičov Miroslava a Renáty Cmarovej bývajúci v Nacinej Vsi a Daniela Kincelová, dcéra rodičov Jozefa a Mariany bývajúca v Suchom sa ohlasujú 9. 7.,16. 7., 23. 7. 2023.

• Stretnutie kostolnej rady z Nacinej Vsi je dnes v nedeľu 9.7. o 17:00 na farskom úrade.