Slovo arcibiskupa veriacim na Veľkonočnú nedeľu 2021

Drahí bratia a sestry v Kristovi! Pokoj vám!

Týmto veľkonočným pozdravom vzkrieseného Krista chcem pozdraviť každého z vás, ba priam vás osloviť po mene tak familiárne, ako to urobil Ježiš, keď sa priblížil k Márii Magdaléne. Užialená, bezradná a zmätená bola pred otvoreným hrobom, v ktorom chýbalo Ježišovo telo. Smútok a ťaživé myšlienky jej hneď neumožnili spoznať vzkrieseného Ježiša, ale spoznala spôsob, ktorým juj vždy oslovoval…