Správca farnosti od 1. 7. 2023

Od 1. 7. 2023

správca farnosti:
Mgr. Jozef Kuľha

kontakty:
tel: 056/6498061,
mobil: 0907/107225,
mail: nacinaves@rimkat.sk