Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 3. adventnej nedele

• Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia:
Pondelok – 17. 12. – chorí a starí ľudia od 9:00
Utorok – 18. 12. – Vybuchanec: 17:00 – 18:00
Streda – 19. 12. – Lesné: 17:00 – 18:00
Štvrtok – 20. 12. – Petrovce n/L: 17:00 – 18:00
Piatok – 21. 12. – Nacina Ves: 17:00 – 18:00
• Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 100 €, Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na kostol 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 17. 12. do 23. 12. 2018

Farské oznamy z 1. adventnej nedele

• V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena jedného balíčka je 1 €.
• Od budúceho týždňa sa budú zapisovať do kalendára úmysly sv. omší na prvý polrok nového roka.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 100 €, Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 3. 12. do 9. 12. 2018

Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa

● V sobotu 1. decembra sa o 10:00 stretneme v košickej katedrále pri oslave nášho diecézneho patróna sv. Ondreja. Keďže bude prvá sobota v mesiaci, pred svätou omšou sa otec biskup Marek spolu s veriacimi pomodlí pobožnosť fatimskej soboty so začiatkom o 9:00.
● Dnes je možnosť získania úplných odpustkov.
● V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
● Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši. Pokračovať na Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa