Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 2. pôstnej nedele

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie birmovancov na fare.
• Jarná zbierka na charitu vyniesla 346,30 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 155 €, Petrovce n/L: 127 €, Lesné: 45,60 € a Vybuchanec 18,70 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Bohuznáma z Petroviec n/L darovala na okná 50 €. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 3. do 24. 3. 2019

Farské oznamy z 1. pôstnej nedele

● Jarné kántrové dni budú v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
● V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
● Dnes je jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Rodina Harvilova z Nacinej Vsi darovala na kostolné potreby 50 eur. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 11. 3. do 17. 3. 2019

Farské oznamy z 8. nedele v Cezročnom období

• Zmierna poklona pred začiatkom Pôstu bude v pondelok v Nacinej Vsi od 9:00 do sv. omše a v utorok v Petrovciach n/L od 9:00 do sv. omše.
• Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu pri každej sv. omši bude požehnanie popola a značenie popolom. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
• Krížové cesty počas Pôstu budú v Nacinej Vsi v piatky pol hodiny pred sv. omšou a v nedele o 14:00, v Petrovciach n/L a v Lesnom v piatky o 17:00 a v nedele o 15:00
• Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 4. 3. do 10. 3. 2019