Farské oznamy z 22. nedele v Cezročnom období

● Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach bude na budúcu nedeľu. Slávnostnú sv. omšu so začiatkom o 10:30 bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.
● V tomto týždni začína nový školský rok, preto pozývame žiakov, študentov, pedagógov a zamestnancov školy k sláveniu votívnej svätej omše k Duchu Svätému na začiatku školského roka.
● Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 3. 9. do 9. 9. 2018